Hulp vragen

U kunt hulp aanvragen door een formulier in te vullen.
Wij beoordelen de hulpvragen uitsluitend aan de hand van dat hulpaanvraagformulier. Vul het zorgvuldig in, ook het vak waarin u het waarom van de aanvraag kunt beschrijven. En let daarbij op de op deze website beschreven voorwaarden. Alleen volledig ingevulde formulieren leiden tot een zorgvuldige beoordeling.
Eenmaal per maand worden de aanvragen beoordeeld. U krijgt per gewone post antwoord. Over het besluit kan niet gecorrespondeerd worden.

Hoe komt u aan het hulpvraagformulier
Dat kan op twee manieren:
U kunt het via deze website aanvragen.
Ga daarvoor naar het tabblad "contact". Wij sturen het dan per gewone post naar uw huisadres.

of
U kunt ons per gewone post om een aanvraagformulier verzoeken.
De adresgegevens daarvoor vindt u onder het tabblad "contact".

Per gewone post insturen
Omdat wij veel waarde hechten aan het garanderen van de privacy, kunt u het formulier niet per computer insturen. U moet het dus per gewone post naar ons versturen.
De belangrijkste reden is dat veel aanvragers een computer bij anderen of bijvoorbeeld in een openbare bibliotheek gebruiken.

Privacy

Uw gegevens worden alleen op papier verwerkt, er is geen digitale vastlegging. Wij houden ons bij de behandeling van de aanvragen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden na maximaal vijf jaar vernietigd.

Bij het beoordelen van uw aanvraag hebben wij soms informatie van derden nodig. Op het hulpaanvraagformulier wordt u gevraagd of u daarmee instemt.
Ook dan geldt onverkort dat wij handelen volgens deze privacywet.

Het komt voor dat aanvragen niet bij ons, maar bij de collega-stichting Fonds voor Urgente Noden te Haarlem beter op hun plaats zijn. Met deze stichting werken wij samen. In dat geval zullen wij u naar deze stichting of een van de daarbij aangesloten instellingen verwijzen.© 2022 Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland / Secretariaat: Postbus 59, 2100 AB Heemstede