Doneren

De Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland ontvangt geen subsidie.

Om hulp te kunnen blijven bieden wordt een beroep gedaan op particulieren, instellingen waaronder kerken, stichtingen, andere fondsen, bedrijven, serviceclubs e.d.

Met onder andere een "Kerstactie" in het Haarlems Dagblad doen wij jaarlijks een beroep op de inwoners van Zuid-Kennemerland om een geldbedrag over te maken.

Wie het werk van het Comité Bijzondere Hulp wil steunen kan zijn of haar bijdrage storten op een van deze rekeningnummers:

bij de ING-bank:
IBAN-nummer : NL64 INGB 0001 3090 47

of

bij de ABN-Amro-bank:
IBAN-nummer: NL61 ABNA 0560 1379 90

ten name van Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland.

Donateurs die regelmatig willen steunen kunnen daarover gunstige afspraken maken. Zie hieronder bij ANBI.


ANBI

De stichting is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Dat betekent dat uw donatie aftrekbaar is voor de belasting. U gebruikt dan het RSIN-nummer 815656464.

Het is nu mogelijk geworden om zonder (dure) tussenkomst van een notaris een rechtstreekse overeenkomst met ons te sluiten voor een meerjarige periodieke gift. Het minimumbedrag is €1000,-, verdeeld over 5 jaren. Van de jaarlijkse donatie (van minimaal €200) draagt de belastingdienst dan -afhankelijk van uw hoogste tariefschijf- tot wel 52% daarvan bij, zodat schenken veel goedkoper wordt. De stichting heeft als voordeel dat er betere lange termijnplanningen gemaakt kunnen worden.
Neemt u hiervoor telefonisch contact op met Jan Drost, telefoon 023-8920120 of via ons contactformulier op de pagina "contact".


© 2022 Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland / Secretariaat: Postbus 59, 2100 AB Heemstede